Camau tv

Chính Trị

Rộn ràng ngày hội toàn dân

Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, ngày 23/5/2021, hơn 610.000 cử tri trên toàn tỉnh Bạc Liêu nô nức, hân hoan đến 551 điểm bỏ phiếu để chọn ra 6 đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, 50 đại biểu HĐND tỉnh cùng hàng trăm đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Viết bình luận mới