Camau tv

Thời Sự Tổng hợp

Dẹp loạn sim rác: Khó lắm Việt Nam ơi!

Vẫn nạn sim rác tại nước ta là một nỗi nhức nhối của xã hội. Tuy nhiên để quản lý tình trạng này vẫn đang là một thách thức lớn đối với các cơ quan chức năng

Viết bình luận mới