Camau tv

Thời Sự Tổng hợp

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung khảo sát một số dự án trồng rừng dọc tuyến đê biển

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành đi khảo sát thực tế các điểm dọc đê biển để nắm tình hình thực hiện các dự án trồng rừng, chống xói lở, gây bồi, tạo bãi tại các điểm bị sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Viết bình luận mới